Tilgjengelig og rask respons 

Åpningstider

Mandag: 08:00 - 15:00

Tirsdag: 08:00 - 15:00

Onsdag: 08:00 - 15:00

Torsdag: 08:00 - 15:00

Fredag: 08:00 - 15:00

Lørdag & søndag: Stengt

Åpningstider telefon

Mandag: 09:00 - 16:00

Tirsdag: 09:00 - 16:00

Onsdag: 09:00 - 16:00

Torsdag: 09:00 - 16:00

Fredag: 09:00 - 16:00

Lørdag & søndag: Stengt

Fritt Logopedvalg

  • Nye regler trådde i kraft 1. januar 2017.
  • For brukere over 18 år trenger man nå bare henvisning fra lege for å få oppfølging hos privatpraktiserende logoped.
  • Henvisningen gis til den logopeden du velger
  • Logopeden vurderer behovet for logopedoppfølging
  • Henvisningen gjelder for 25 timer om gangen
  • Du står fritt til å velge logoped selv, eller bytte logoped om du ønsker

Velkommen til Logoped Randi Lyngbø Ottesen!

Om oss (mal)

Som Logoped utreder og jobber vi med mennesker som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og svelgevansker.

Vi vurderer om tiltakene bør være i form av forebygging, diagnostisering, undervisning og/eller rådgivning
Som logoped samarbeider vi med mange andre yrkesgrupper. Dette kan dreie seg om lærere, førskolelærere, spesialpedagoger, pedagogisk-psykologiske rådgivere og andre ansatte i skoleverket og skolens støttesystem. Vi kan også samarbeide med helsepersonell som leger, psykologer, fysioterapeuter, sykepleiere og ergoterapeuter.
Vi jobber og hjelper barnehage, skole, voksenopplæring, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, ressurssentre, kompetansesentre, rehabiliteringssentre eller sykehus. 

Logopedtjenester i Ulsteinvik

Språk- og uttalevansker

  -Artikulasjonsvansker, mumling  

Stemmevansker

-heshet, stemmetretthet, stemmeutvikling, presentasjon og sang

Taleflytvansker

  -Stamming, løpsk tale  

Afasi

Kontakt meg for timebestilling

951 87 026
Bakkegata 21, 6065 ULSTEINVIK
Orgnr 915 135 412